b_300_0_16777215_00_images_articles_spirulina121.jpg

اسپيرولينا سيانوباکتر رشته اي ميکروسکوپي است و اسم اين جلبک از شکل مارپيچي و رشته اي آن مشتق شده است. دو جنس Arthrospira و Spirulina اسپيروليناهاي هاي مهم خوراکي هستند. اين دو جنس از نظر ريخت شناسي با هم متفاوت بوده و در نوع چرخش، توزيع منافذ در ديواره سلولي، قطر و نوع قطعات تريکوم نيز با هم اختلاف دارند.

b_300_0_16777215_00_images_articles_spirulina453.jpg

اسپیرولینا یک نوع جلبک سبز- آبی است که سرشار از پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی، کاروتنوئیدها و آنتی اکسیدان ها است که می تواند به محافظت سلول از آسیب کمک کند. این جلبک شامل مواد مغذی، از جمله ویتامین B کمپلکس، بتا کاروتن، ویتامین E، منگنز، روی، مس، آهن، سلنیومو اسید لینولنیک گاما ( یک اسید چرب ضروری ) است.

اسپیرولینا فوق العاده برای شما خوب است. این با مواد مغذی که می تواند اثرات قدرتمندی در بدن و مغز شما داشته باشد همراه می شود. در اینجا 10 تا از خواص درمانی مبتنی بر شواهد از اسپیرولینا بیان می شود.

b_300_0_16777215_00_images_articles_Alga-spirulina-biscotti1.jpg

ميزان رفاه اجتماعي در هر كشور بر اساس معيارهایی نظير وضعيت تغذيه كودكان زير پنج سال برآورد ميشود و جامعه اي را پيشرفته ميدانند كه كودكانش از تندرستي و تغذيه مناسبي برخوردار باشند. تغذيه ي نامناسب كودكان به كاهش رشد، كاهش قدرت جسمي و فكري، افزايش حساسيت به بيماريها و كوتاهي قد آن ها منجر مي شود.

b_300_0_16777215_00_images_articles_spirulina1.jpg

اسپيرولينا يك ريز جلبک سبز- آبی رشته ای، دارای فيلامنت های فنر مانند، فتوسنتز كننده و بسيار كوچكی به اندازه 8-2 ميكرون است كه متعلق به خانواده سيانوباكتريهاست و به طور تجاری در سرتاسر جهان توليد مي شود. اسم اسپيرولينا از شكل مارپيچي و رشته اي آن مشتق شده است دو جنس Spirulina و Arthrospria اسپيروليناهای مهم خوراكي هستند.