phyco1.jpg

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی سلـولهای اسـپیرولینا، ترکیبات متفاوتی در این جلبـک باعث خواص آنتـی اکسیدانی آن می گردد که مهـمترین آن ترکیبات فیکوسیانین می باشد. جلبک اسپیرولینا به خصوص فیکوسیانین موجود در این جلبک عوارض مربوط به بیماری کبد چرب را کاهش داده و موجب دفع چربی های انباشته شده در کبد می گردد.

بیش از 80 درصد خواص آنتی اکسیدانی اسپیرولینا مربوط به فیکوسیانین موجود در آن می باشد. شرکت نوردارو  در حال حاضر علاوه بر پرورش جلبک اسپیرولینا قادر به استخراج و خالص سازی رنگدانه حیاتی فیکوسیانین از جلبک نیز می باشد.

بکارگیری فیکوسـیانین به عنوان یک رنگ طبـیعی بخصوص در صـنایع غذایی، دارویی و زیبایی به علت خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده بالای آن مورد توجه می باشد.

همچنین ثابت شـده است که فیکوسیـانین باعث کاهش عوارض شیمی درمانی و پرتودرمانی در بیماران سرطـانی می گردد. مهمتر از آن بطور مستقیم در درمان برخی از سرطانها بخـصوص سرطان های دهان ، مری و معده مورد اسـتفاده قرار گرفته و نقش موثر و مثبتی را ایفا می نماید.