برای اولین بار  برای محصولات جلبک  شرکت نور دارو گنبد پروانه بهداشتی ساخت   صادر شده و دوستان محصولات جلبک شرکت نور دارو  را   با خیال راحت   در تمام صنایع استفاده کنند