7630_827.jpg

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور ایران در محل همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران از 8 الی 10 اسفند برگزار شد.